KORT SAMMANDRAG


Ingemar Persson, nedan kallad IP, driver företaget Luleå Begagnade Bildelar AB
 

Byrådirektör Inge Johansson på länsstyrelsens naturvårdsenhet tillstyrker betydande bidrag ur bilskrotningsfonden till ett konkurrent utan några som helst upphandlingar.


IP förnyade inte företagets auktorisation på grund av bidragen till konkurrenten

Då utbröt det som lokalpressen sedermera döpte till ”skrotbråket”.  


Konkurrerande bildemonteringen och  bilskrotarnas riksförbund tog kontakt med  Inge Johansson för att försöka stoppa IP.

Inge Johansson samarbetar med polisen, kommunen och chefsjurist Gustaf Bjelle på rättsenheten.
IP åtalsanmäls tre gånger på tre år. Ingen av anmälningarna ledde till åtal.

Strax därefter anlitade IP en annan auktoriserad bilskrotare, H. Lundberg & Co, som mot ersättning skulle ta hand om 500 bilvrak.
 

H. Lundberg & Co beställde i sin tur tillplattning och bortforsling av Bilfragmentering AB, ett rikstäckande företag som kommer upp till Norrbotten en gång per år.

Bilfragmentering AB ringer till Gustaf Bjelle och Berne Lorefors på rättsenheten, för att förhöra sig om vilka tillstånd H. Lundberg & Co hade.

Eftersom H. Lundberg & Co hade auktorisation beviljad av länsstyrelsen hamnade Bilfragmentering AB  i ett dilemma eftersom man fått direktiv av Bilskrotarnas riksförbund att inte pressa
IP:s bilar, men måste ta emot leveranser av H. Lundberg & Co som är auktoriserad av länsstyrelsen.

Bilfragmentering uppvaktade Gustaf Bjelle och Inge Johansson på länsstyrelsen för att diskutera den uppkomna situationen.

Inge Johansson ringer också till Henning Lundberg och säger: ”Jag varnar dig för att sticka huvudet i lejonkulan då kommer det att gå mycket illa för dig. Enda sättet att få stopp på Ingemar Persson är att han inte blir av med bilarna”.
Inge Johansson vittnar i rätten: Jag vet inte om jag ordagrant har sagt det där, men det stämmer, att jag talade om det för honom, jag varna…..När inte H. Lundberg hörsammar varningen skriver Inge Johansson
till rättsenheten:
Återkallelse av auktorisation för H. Lundberg & Co bör ske snarast. Har inte bedrivit skrotning på 5-6 år.

Med Inge Johanssons skrivelse som underlag besluter Berne Lorefors om återkallelse av auktorisationen för H. Lundberg & Co med motivering, att han överlåtit företaget och upphört med sin verksamhet.

Trots att Berne Lorefors och Inge Johansson kände till att Lundberg skulle ha kvar sin auktorisation.

Trots att
Länsstyrelsen enligt lag är skyldig att kommunicera.

Trots att Länsstyrelsen enligt lag inte får återkalla auktorisation.


Nu kan Bilfragmentering avböja  beställningen av H. Lundberg & Co avseende IP:s bilar eftersom man endast tar emot leveranser av auktoriserade bilskrotare.
 
Henning Lundberg uppvaktar omgående Gustaf Bjelle och påpekar att verksamheten inte upphört eller överlåtits, men får inte tillbaka sin auktorisation.
 
Henning Lundberg överklagar då skriftligen till kammarrätten: ”Återkallelsebeslutet är helt felaktigt. Min verksamhet har aldrig upphört eller överlåtits på någon annan”.
 
Berne Lorefors och även Gustaf Bjelle vittnar att dom nu fick kännedom om att Henning Lundberg hade samröre med IP och tog samtidigt del av c:a 100 skrotningsintyg som utfärdats på IP:s bilar.
 
Berne Lorefors upphäver sedan återkallelsebeslutet tills vidare i avvaktan på ytterligare utredning och meddelar, att H. Lundberg & Co ”oförhindrat kan fortsätta utfärda skrotningsintyg till dess länsstyrelsen slutgiltigt avgjort ärendet”.

Bjelle och Lorefors skriver också att det var en upplysning till Henning Lundberg om beslutets innebörd så att denne inte skulle vara tveksam om vad som gällde.

Henning Lundberg utfärdar då ytterligare c:a 400 skrotningsintyg på IP:s bilar.

Gustaf Bjelle och Berne Lorefors tillsammans med Inge Johansson återkallar då återigen auktorisationen för H. Lundberg & Co just för att han utfärdat skrotningsintyg på IP:s bilar.

Bilfragmentering kan återigen avböja pressning och bortforsling av bilarna och lämnar länet eftersom H. Lundberg & Co inte innehar gällande auktorisation.


Gustaf Bjelle och Berne Lorefors åtalsanmäler IP en fjärde gång och nu tillsammans med Henning Lundberg för brott mot förordningen om handel med skrot.

Detta leder till två påfrestande rättegångar i Tingsrätt och Hovrätt.

Hovrätten fastställer i en prejudicerande dom att IP:s verksamhet är fullt laglig.

IP och Henning Lundberg friades helt.

Men bilarna blir kvar. IP blir tvingad att sälja fastigheten och med enorma kostnader avveckla hela verksamheten. Följderna blir oundvikliga, en ekonomisk och personlig tragedi för IP.
 

IP försöker få en uppgörelse med länsstyrelsen, men det blir kalla handen.

När IP:s advokat blev för närgången och skulle stämma länsstyrelsen anmäler Gustaf Bjelle och länsstyrelsen sig själva till både JO och JK. "Det är mycket ovanligt" säger Bjelle, och undanhåller de viktigaste handlingarna.

Trots att Bjelles anmälan "vilar på felaktiga förutsättningar" utreder Justitiekanslern över tre år och under tiden gick IP:s företag i konkurs.

Till och med konkursförvaltaren skriver, att länsstyrelsen skulle stoppa verksamheten.

 

IP STÄMMER LÄNSSTYRELSEN

2001 lämnade IP in stämningsansökan med krav på skadestånd mot länsstyrelsen.

IP förlorade 2003 i Tingsrätten och 2006 i Hovrätten. IP nekades prövningstillstånd 2007 i Högsta domstolen, trots att han bevisat, att samtliga tre tjänstemän begått mened i både Tingsrätten och Hovrätten. 

Justitiekanslern var försvarsadvokat  och försvarade därmed tjänstemännens lögner i Tingsrätten och Hovrätten.

 

IP POLISANMÄLER

2008 polisanmälde IP själv de tre tjänstemännen för mened.
Bevisen är tagna ur deras egna handlingar och från bandupptagningarna i Tingsrätt och Hovrätt.


Kammaråklagare Folke Ailinpieti fattade följande beslut i februari 2009:
 

Förundersökning inleds inte
Anmälningsuppgifterna ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

IP överklagar Kammaråklagare Folke Ailinpietis beslut
 

Överåklagare Gunnar Stetler beslutar 2009-08-15:

Jag gör ingen ändring av åklagarens beslut.
Ärendet avslutat.

 

Gå vidare här......