Länsstyrelsen begår mened.
 

Byrådirektör Inge Johanson erkänner i hovrätten att Länsstyrelsen stoppade IP:s verksamhet men citat: "det var ju inte jag det var rättsenheten", alltså chefsjurist Gustav Bjelle och länsassessor Berne Lorefors, som i rättegångarna säger att de inte kände till Ingemar Persson, än mindre polisanmält honom

Men fakta är att Gustav Bjelle, Berne Lorefors och Inge Johansson ligger bakom fyra polisanmälningar mot IP. Trots länsstyrelsens ihärdiga "häxjakt" blev IP frikänd i alla rättsinstanser, men hans verksamhet har Länsstyrelsen redan sopat bort från planetens yta.

Norrbottenskuriren skrev ett tiotal helsidor under en veckas tid. Men någon guldspade fick dom inte, snarare en smutsig spade för att gräva ner det dom grävt fram.

Inge Johansson erkänner i en av artiklarna att han ville sätta stopp för IP men i rättegångarna förnekar han allt han sagt.

IP försökte få ersättning för de skador som Länsstyrelsen åsamkat honom.

Då anmälde Länsstyrelsen sig själva till Justitiekanslern som efter mer än 3 års beslutsvånda meddelade att länsstyrelsens anmälan "synes vila på den felaktiga förutsättningen att det skulle ankomma på Justitiekanslern att utreda........

IP stämde då Länsstyrelsen på skadestånd. I både tingsrätt och hovrätt ljög alla tre tjänstemän.  Justitiekanslern försvarade lögnarna i båda rättegångarna......

IP polisanmälde alla tre tjänstemännen för mened som han kunde bevisa. Åklagare och överåklagare avvisar ärendet.

Justitekanslern, Domstolar, Polis och Åklagarväsende finns bara för dom själva.